หลักสูตรอบรมสัมมนา สำนักงานสาขาชลบุรี
ลงทะเบียน 0 รายการ

ประเมินสุขภาพกิจการผ่านงบ...

04 สิงหาคม 2562

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การทำความเข้าใจในหลักการภ...

07 กันยายน 2562

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 7:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การทำความเข้าใจและเจาะลึก...

28 กันยายน 2562

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 7:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

สรุปเพื่อทำความเข้าใจในปร...

10 ตุลาคม 2562

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การป้องกันความผิดตามกฎหมา...

30 ตุลาคม 2562

CPD : บัญชี 2:00 อื่นๆ 4:00

ราคา 890 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทา...

27 พฤศจิกายน 2562

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การทำความเข้าใจในทางปฏิบั...

18 ธันวาคม 2562

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด