หลักสูตรอบรมสัมมนา สำนักงานสาขาชลบุรี
ลงทะเบียน 0 รายการ

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิ...

20 กรกฎาคม 2567

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิ...

20 กรกฎาคม 2567

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

การบัญชีและการวางแผนภาษีท...

22 สิงหาคม 2567

CPD : บัญชี 4:00 อื่นๆ 2:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

การบัญชีและการวางแผนภาษีท...

22 สิงหาคม 2567

CPD : บัญชี 4:00 อื่นๆ 2:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้อ...

18 กันยายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้อ...

18 กันยายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

การนำเสนองบการเงิน การเปล...

21 ตุลาคม 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

การนำเสนองบการเงิน การเปล...

21 ตุลาคม 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที...

06 พฤศจิกายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที...

06 พฤศจิกายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

อัพเดท TFRS สำหรับปี 2568

21 พฤศจิกายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

อัพเดท TFRS สำหรับปี 2568...

21 พฤศจิกายน 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

TFRS 16 สัญญาเช่า หลักการ...

19 ธันวาคม 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

TFRS 16 สัญญาเช่า หลักการ...

19 ธันวาคม 2567

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด