หลักสูตรอบรมสัมมนา สำนักงานสาขาชลบุรี
ลงทะเบียน 0 รายการ

การเตรียมเอกสารราคาโอนและ...

03 สิงหาคม 2566

CPD : บัญชี 1:30 อื่นๆ 4:30

ราคา 1,600 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การเตรียมเอกสารราคาโอนและ...

03 สิงหาคม 2566

CPD : บัญชี 1:30 อื่นๆ 4:30

ราคา 1,200 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

คุยสบาย ๆ รายการบัญชี และ...

07 กันยายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,800 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

คุยสบาย ๆ รายการบัญชี และ...

07 กันยายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

Update ภาษีอากรตามประมวลร...

23 กันยายน 2566

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 1,800 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

Update ภาษีอากรตามประมวลร...

23 กันยายน 2566

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 1,200 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

แนวทางการปฎิบัติทางบัญชีต...

06 ตุลาคม 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

แนวทางการปฎิบัติทางบัญชีต...

06 ตุลาคม 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

Update ภาพรวมมาตรฐานการรา...

06 พฤศจิกายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

Update ภาพรวมมาตรฐานการรา...

06 พฤศจิกายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

update TFRS ที่จะมีการเปล...

23 พฤศจิกายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,600 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

update TFRS ที่จะมีการเปล...

23 พฤศจิกายน 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,200 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด

Work shop การจัดทำงบกระแส...

13 ธันวาคม 2566

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,800 บาท

ลงทะเบียน ดูรายละเอียด